Helpt vasten om chemotherapie bij borstkanker veiliger en meer effectief te maken? Onderzoekers onder leiding van oncologen uit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Borstkanker OnderzoeksGroep (BOOG) zijn een stap dichter bij de beantwoording van die vraag na afronding van de eerste gerandomiseerde klinische studie. Zij beschrijven hun hoopgevende resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Eerste resultaten bekend van klinisch onderzoek naar dieet dat vasten nabootst bij chemotherapie.

De DIRECT-studie is het eerste klinische onderzoek naar het effect van het vasten nabootsend dieet bij chemotherapie. ‘Hoewel de resultaten van de studie hoopgevend zijn, en een belangrijke stap op weg naar voeding als ondersteuning van therapie bij kanker, moet meer onderzoek onze resultaten bevestigen voordat we deze aanpak voor vrouwen met borstkanker kunnen aanbevelen’, […]

“De berekening klopt gewoon niet. De sterftecijfers zijn zwaar overschat,” zegt ook Lenny Verkooijen, hoogleraar op het gebied van beeldgestuurde behandeling van kanker bij UMC Utrecht.

‘Rekensom over extra borstkankerdoden leidt tot onnodige paniek’

Het Parool publiceerde een artikel waaruit blijkt dat de berekening van het Alexander Monro Ziekenhuis dat de tijdelijke stopzetting van de borstkankerscreening de komende jaren zal leiden tot vijfhonderd extra doden ‘niet klopt en tot onnodige paniek leidt’.  “De berekening klopt gewoon niet. De sterftecijfers zijn zwaar overschat,” zegt ook Lenny Verkooijen, hoogleraar op het […]

Studieresultaten laten zien dat de MammaPrint van waarde is bij de keuze voor adjuvante chemotherapie bij vrouwen met vroege borstkanker.

Meerwaarde MammaPrint voor behandelkeuze bevestigd

Eerdere resultaten van de BOOG 2005-03-MINDACT-studie lieten zien dat de resultaten van de MammaPrint van waarde zijn bij de keuze voor adjuvante chemotherapie bij vrouwen met vroege borstkanker. Nieuwe resultaten na een mediane follow-up van 8,7 jaar bevestigen dat het veilig is om chemotherapie weg te laten bij patiënten met een hoog klinisch-pathologisch risico, maar […]

Drs. Anna van der Voort presenteert de resultaten van studie ASCO20 - TRAIN-2: antracyclinevrije neo-adjuvante behandeling voor HER2-positieve borstkanker.

Antracyclinevrije neo-adjuvante behandeling voor HER2-positieve borstkanker

HER2-blokkerende middelen voor de behandeling van stadium II en III HER2-positieve borstkanker worden vaak gecombineerd met een antracyclinebevattend chemotherapieschema. Antracyclines verhogen echter het risico op hartfalen, maar ook bijvoorbeeld op tweede maligniteiten. In de TRAIN-2-studie is de werkzaamheid en veiligheid van een antracyclinebevattend chemotherapieschema vergeleken met een antracyclinevrij schema. Nadat eerder geen voordeel van antracyclines […]