ONZE MISSIE

“Onze missie: verbeteren van de zorg voor borstkankerpatiënten. Dit doen wij door wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek op te zetten en uit te voeren via het BOOG Study Center die de dagelijkse diagnostiek of behandeling van borstkankerpatiënten kan veranderen.”

MISSIE

Onderzoek

Om onze missie te bereiken, kiezen wij er bewust voor onderzoek te verrichten bij borstkankerpatiënten waarbij de uitkomst van dat onderzoek kan leiden tot aanpassing van de behandeling van borstkankerpatiënten. Wij streven naar betere, op het individu aangepaste behandelingen, betere diagnostiek en betere testen om de prognose en het effect van behandelingen in te kunnen schatten. Daarbij zoeken wij ook naar oplossingen om behandelingen doelmatiger en kosteneffectiever te maken.

Betrokkenheid

Ons streven is om onderzoek pas dan op te starten en te ondersteunen als enquêtes onder artsen en patiënten in heel Nederland uitwijzen dat er voldoende draagvlak voor is. Alleen dan kan onderzoek succesvol zijn.

Samenwerken

Al meer dan 10 jaar is BOOG betrokken bij belangwekkend onderzoek in Nederland en ver daarbuiten. Dit dankzij een uitstekende samenwerking met meer dan 500 Nederlandse onderzoekers en de borstkankerpatiënten via de borstkankervereniging Nederland (BVN). Ook heeft BOOG goede relaties in het buitenland, waardoor deelname aan internationaal onderzoek mogelijk wordt gemaakt.

Toegankelijkheid

Wij vinden dat patiënten in het hele land makkelijk toegang moeten hebben tot deelname aan onderzoek. Daarom zetten wij ons in om het mogelijk te maken in alle ziekenhuizen in Nederland BOOG-studies op te starten.

Organisatie

Bij het opstarten van een onderzoek komt een ziekenhuis voor vele uitdagingen te staan. Daarnaast wordt altijd door het betreffende ziekenhuisbestuur getoetst of een onderzoek veilig en verantwoord gedaan kan worden. Dit vergt vaak grote inspanning van de onderzoekers, collega-artsen en afdelingen als laboratorium, pathologie en radiologie. BOOG helpt bij het proces van opstarten van een onderzoek, zodat dit snel en zorgvuldig kan verlopen. Ook als een onderzoek al loopt, helpt BOOG bij de voorspoedige voortgang hiervan.