BOOG BESTUUR

BOOG-BESTUUR

Het BOOG-bestuur bestaat uit een multidisciplinaire groep medische specialisten, die allen nauw betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met borstkanker. In het bestuur is ook een financieel deskundige opgenomen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:
Dr. Agnes Jager (internist-oncoloog), voorzitter en fondsenwerving
Prof dr. Ruud Pijnappel (mammaradiologie), secretaris en fondsenwerving
Dr. John Maduro (radiotherapeut), penningmeester
Dr. Eva Noorda (oncologisch chirurg), bestuurslid
Dr. Maurice van der Sangen (radiotherapeut), bestuurslid
Dr. Vincent Dezentjé (internist-oncoloog), bestuurslid
Mr. drs. Peter Baars (fiscaal jurist), bestuurslid en fondsenwerving
Dr. Joan Heijns (internist-oncoloog), bestuurslid

De bestuursleden van Stichting BOOG krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten als bestuurslid.

AGNESJAGER
Dr. Agnes JAGER
voorzitter

Zij is internist-oncoloog en werkzaam in het Erasmus MC Kanker Instituut met als specialisatie de behandeling van patiënten met borstkanker. “Iedere vrouw met borstkanker is voor mij uniek en verdient de beste zorg op maat geleverd. Voor het verdere verbeteren van deze zorg is het doen van patiëntgebonden onderzoek essentieel. Ik zie het als een grote en mooie uitdaging om dit onderzoek, samen met BOOG study center, andere onderzoekers en de patiënten te realiseren en faciliteren."

RUUDPIJNAPPEL
Prof. dr. Ruud PIJNAPPEL
vicevoorzitter & fondsenwerving

Radioloog Ruud Pijnappel is hoogleraar mammaradiologie bij het UMC Utrecht en directeur bij het Nederlands Expertise Centrum voor Screening (LRCB). "Vroegdiagnostiek is nog altijd van wezenlijk belang bij borstkanker. Daarnaast speelt beeldvorming een centrale rol bij de planning en evaluatie van de behandeling. Middels landelijke studies proberen we als BOOG om deze beeldvorming te optimaliseren. Hiermee worden behandelteams in staat gesteld om een op maat gesneden behandeltraject aan patiënten voor te leggen."

JOHNMADURO
Dr. John MADURO
penningmeester

Radiotherapeut oncoloog John Maduro is werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Naast zijn rol als penningmeester van BOOG is hij lid van het NABON bestuur en van het platform kinderradiotherapie. Ook is hij voorzitter van het Landelijke Platform radiotherapie mammacarcinoom. Het UMCG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat protonentherapie aanbiedt. John Maduro is daar zeer nauw bij betrokken.

EVANOORDA
Dr. Eva NOORDA
bestuurslid

"Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis van een goede klinische praktijk. Om juiste beslissingen te kunnen nemen, is degelijk onderzoek van cruciaal belang. Mijn hart ligt bij de borstkankerbehandeling, en dan vooral de vooruitgang daarin. En daarmee bedoel ik dat we steeds meer maatwerk kunnen leveren zonder over- of onderbehandeling. Dit kan dankzij voortdurende inspanningen om kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek te doen.”

MAURICEVANDERSANGEN
Dr. Maurice VAN DER SANGEN
bestuurslid

"De behandeling van patiënten met een kwaadaardige aandoening is al lang geen kunstje van één persoon meer, maar het resultaat van samenwerking van een aantal hulpverleners uit diverse specialismen. Nieuw onderzoek is nodig om de resultaten van zorg verder te verbeteren. Als bestuurslid van BOOG probeer ik met klinisch onderzoek de vooruitgang van de wetenschap zo snel mogelijk in de dagelijkse praktijk te brengen".

VINCENTDEZENTJE
Dr. Vincent DEZENTJÉ
bestuurslid

Na jarenlang als internist-oncoloog gewerkt te hebben in een groot regionaal topklinisch ziekenhuis, nu internist in het Antoni van Leeuwenhoek met bijzondere aandacht voor borstkankerpatiënten. “Alleen met behulp van goed onderzoek kunnen wij met elkaar de zorg voor onze patiënten nog beter maken. Organisaties als de BOOG maken het mogelijk om snel en efficiënt in heel Nederland onderzoek te doen, waardoor we echt het verschil kunnen gaan maken.”

 

PETERBAARS
Mr. drs. Peter BAARS
Juridisch en financieel adviseur

De enige niet-medicus in het bestuur. Fiscaal jurist en voormalig maatschapsvoorzitter bij NOB/NIVRA belastingadvies- en accountantsgroep WOB. Na een sabbatical van een jaar het roer omgegooid: naast zijn adviseurschap voor bedrijven en topsporters organiseert hij ook pelgrimstochten en retraiteweken in Noord-Italië. Zijn betrokkenheid bij BOOG? “Een nauw familielid heeft borstkanker gehad”. En glimlachend: “Nu komt de ervaring uit mijn adviseurschap goed van pas bij de fondswerving voor BOOG."

Dr. Joan HEIJNS
bestuurslid

'Als internist oncoloog in het Amphia ziekenhuis te Breda wordt ik dagelijks geconfronteerd met mensen die getroffen worden door borstkanker. Gelukkig kunnen we een groot deel van deze patiënten genezen. Maar elke patiënt die overlijdt aan de gevolgen van borstkanker is er een teveel.

Het is van groot belang onderzoek te blijven doen, zodat elke patiënte de behandeling krijgt die zij nodig heeft en bij haar past, met zo min mogelijk schade.

Daarnaast dragen grote landelijke onderzoeken bij aan kwaliteit en uniformiteit van de behandeling van borstkanker in Nederland.´

 

Personeel

De Stichting BOOG heeft geen personeel in dienst en wordt secretarieel ondersteund door Boog Study Center BV. De directeur van Boog Study Center BV is mw. Dr. Elise van Leeuwen-Stok.