BOOG Borstkanker Onderzoek Groep

20 sep.

Publicatie over voorstadium van borstkanker in het bekende medische tijdschrift ‘The Lancet’ 20 sep.

De hoofdanalyse van de BOOG 2009-03 DCIS-study is recent gepubliceerd in het gezaghebbende internationale medisch- wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

In deze internationale gerandomiseerde fase-III- studie is de waarde van een extra bestraling, de ‘ boost’, op het tumorbed (16 Gy in 8 fracties) zowel na gehele borstbestraling (WBI) in een conventioneel bestralingsschema (50Gy in 25 fracties) als na WBI met hypofractionering (het verminderen van aantal fracties;42,5 Gy in 16 fracties) onderzocht bij hoog risico Ductaal Carcinoma In Situ (DCIS). Ook vond een uitgebreide cosmetische evaluatie plaats en is gekeken naar de kwaliteit van leven waarover al eerder werd gepubliceerd.

Inclusiecriteria voor hoog risico DCIS waren ten minste 1 of meer van de volgende factoren: jonge leeftijd (<50 jr), symptomatische presentatie, palpabele afwijking, multifocaliteit, microscopische grootte >1,5 cm, gr 2 of 3 differentiatiegradering, centrale necrose, comedo histologie of een chirurgische marge van < 1 cm.

De resultaten betreffen de eerste en enige gerandomiseerde onderzoeksgegevens naar het gebruik van gehypofractioneerde WBI én ter onderbouwing van het gebruik van een boost na postoperatieve WBI bij patiënten met hoog risico DCIS, om de balans tussen lokale controle, toxiciteit en sociaaleconomische behandelingslast te verbeteren. Primair eindpunt van de studie was tijd tot lokaal recidief. De internationale schaal van deze studie ondersteunt de generaliseerbaarheid van de bevindingen.

De, in samenwerking met de Australische onderzoeksgroep TROG en EORTC opgezette studie, heeft in Nederland gelopen van januari 2010 tot juni 2014. Wereldwijd werden 1.608 patiënten geïncludeerd, van wie 182 door de 10 deelnemende BOOG-radiotherapiecentra en 86 door 9 EORTC-radiotherapiecentra.  Helen Westenberg, radiotherapeute-oncoloog van Radiotherapiegroep is hoofdonderzoeker namens EORTC en BOOG en heeft zich hier enorm voor ingezet om deze studie tot een succes te maken. Vanwege voldoende inclusies werd de studie twee jaar eerder dan was voorzien gesloten.
De studie toont aan dat, bij een mediane FU duur van 6.6 jaar, een boost op het tumorbed na postoperatieve WBI de kans op een lokaal recidief significant vermindert. Dit gaat gepaard met een toename van, met name graad 2, toxiciteit: borstpijn en indicatie van de huid. Bovendien bleek hypofractionering over de hele borst (WBI) net zo veilig en effectief als conventionele fractionering.

In Nederland is uitvoering van deze studie mogelijk gemaakt door een subsidie van KWF.

Lees hier de publicatie

Radiation doses and fractionation schedules in non-low-risk ductal carcinoma in situ in the breast (BIG 3-07/TROG 07.01): a randomised, factorial, multicentre, open-label, phase 3 study. The Lancet, Volume 400, August 6, 2022 (p.431-440)