BOOG Borstkanker Onderzoek Groep

ONZE FINANCIËN

De financiering van BOOG rust op drie pijlers:

DE BIJDRAGEN VAN ORGANISATIES ALS HET KWF EN PINK RIBBON

GIFTEN EN SPONSORING VAN PARTICULIEREN

GIFTEN EN SPONSORING VAN BEDRIIJVEN

Het bestuur van BOOG garandeert dat alle bijdragen volledig ten goede komen aan onderzoek naar diagnostiek en behandeling van borstkanker.

De onafhankelijkheid van onderzoekers voor het uitvoeren van studies heeft bij BOOG hoge prioriteit. Om deze onafhankelijkheid van onderzoekers te waarborgen  is BOOG voortdurend op zoek naar ondersteuning door giften en sponsoring van particulieren en bedrijven.

Onze jaarrekeningen kunt u hier bekijken.