BOOG Borstkanker Onderzoek Groep

BOOG werkt samen

BOOG werkt samen

Al meer dan 20 jaar is BOOG betrokken bij belangwekkend onderzoek in Nederland en ver daarbuiten. Dit is dankzij een uitstekende samenwerking met meer dan 500 Nederlandse onderzoekers en de borstkankerpatiëntenvereniging (BVN).

Daarnaast is BOOG actief betrokken bij nationale en internationale samenwerkingsverbanden. BOOG is een van de initiatiefnemers van DORP (Dutch Oncology Research Platform) waarbij in nauwe samenwerking met andere onderzoeksgroepen knelpunten die er zijn rond het opzetten en verrichten van patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek worden opgelost. Daarnaast is BOOG lid van internationale samenwerkingsverbanden als de EORTC en BIG. Hierdoor kunnen patiënten in Nederland ook deelnemen aan onderzoek dat in andere landen is opgezet.

“BOOG werkt samen met meer dan 500 onderzoekers in heel Nederland, maar heeft ook goede relaties in het buitenland.”

— Borstkanker Onderzoekgroep (BOOG)