BOOG Borstkanker Onderzoek Groep

Onze missie

“Onze missie: verbeteren van de zorg voor borstkankerpatiënten. Dit doen wij door wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek op te zetten en uit te voeren via het BOOG Study Center die de dagelijkse diagnostiek of behandeling van borstkankerpatiënten kan veranderen.”

— Borstkanker Onderzoekgroep (BOOG)

Onderzoek

Om onze missie te bereiken, kiezen wij er bewust voor onderzoek te verrichten bij borstkankerpatiënten waarbij de uitkomst van dat onderzoek kan leiden tot aanpassing van de behandeling van borstkankerpatiënten. Wij streven naar betere, op het individu aangepaste behandelingen, betere diagnostiek en betere testen om de prognose en het effect van behandelingen in te kunnen schatten. Daarbij zoeken wij ook naar oplossingen om behandelingen doelmatiger en kosteneffectiever te maken.

Betrokkenheid

Ons streven is om onderzoek pas dan op te starten en te ondersteunen als enquêtes onder artsen en patiënten in heel Nederland uitwijzen dat er voldoende draagvlak voor is. Alleen dan kan onderzoek succesvol zijn.

Het SONIA Studieteam