BOOG Borstkanker Onderzoek Groep

Boog Werkgroepen

De Borstkanker Onderzoek Groep telt vier verschillende werkgroepen.  Elke groep bestaat uit zeer gemotiveerde en actieve leden uit diverse disciplines: medisch oncologen, chirurgen, pathologen, radiologen, radiotherapeuten e.a. uit academische en perifere ziekenhuizen uit het hele land. De werkgroepen hebben minimaal vier keer per jaar overleg om nieuwe studievoorstellen te bespreken. Deze voorstellen moeten minimaal voldoen aan een aantal criteria:

  1. Het belang voor de patiënt moet duidelijk zijn;

  2. De uitkomst van het studievoorstel moet waar mogelijk meteen toegepast kunnen worden in de klinische praktijk;

  3. De kwaliteit van het studievoorstel moet goed zijn;

  4. Borstkankerpatiënten en specialisten moeten de meerwaarde van het onderzoek inzien.

De verschillende werkgroepen

Er zijn vier verschillende werkgroepen om onderzoeksvoorstellen goed en snel op te zetten, te beoordelen en uit te werken. De voorstellen worden tweemaal per jaar op de zogenaamde plenaire BOOG-vergadering getoond aan alle betrokken specialisten, verpleegkundigen, research-verpleegkundigen en datamanagers om studies zo nodig aan te passen en draagvlak te creëren.

DIAGNOSTIEK

Het vaststellen van (de uitgebreidheid van) borstkanker op een goede en snelle manier is een heel belangrijk onderdeel voor het opstellen van een goed behandelplan voor de individuele borstkankerpatiënt. De werkgroep ‘Diagnostiek’ houdt zich bezig met het opzetten van studies om het vaststellen van (de uitgebreidheid van borstkanker) te verbeteren. Hierbij moet gedacht worden aan verbeteren van bestaande- of het uittesten van nieuwe diagnostische methodes zoals nucleaire scans, 3D-echtografie, MRI, pathologisch onderzoek en ook bloedonderzoek naar heel kleine hoeveelheden kankercellen.

DIAGNOSTIEK

Het vaststellen van (de uitgebreidheid van) borstkanker op een goede en snelle manier is een heel belangrijk onderdeel voor het opstellen van een goed behandelplan voor de individuele borstkankerpatiënt. De werkgroep ‘Diagnostiek’ houdt zich bezig met het opzetten van studies om het vaststellen van (de uitgebreidheid van borstkanker) te verbeteren. Hierbij moet gedacht worden aan verbeteren van bestaande- of het uittesten van nieuwe diagnostische methodes zoals nucleaire scans, 3D-echtografie, MRI, pathologisch onderzoek en ook bloedonderzoek naar heel kleine hoeveelheden kankercellen.

LOCOREGIONALE BEHANDELING

Het vaststellen van (de uitgebreidheid van) borstkanker op een goede en snelle manier is een heel belangrijk onderdeel voor het opstellen van een goed behandelplan voor de individuele borstkankerpatiënt. De werkgroep ‘Diagnostiek’ houdt zich bezig met het opzetten van studies om het vaststellen van (de uitgebreidheid van borstkanker) te verbeteren. Hierbij moet gedacht worden aan verbeteren van bestaande- of het uittesten van nieuwe diagnostische methodes zoals nucleaire scans, 3D-echtografie, MRI, pathologisch onderzoek en ook bloedonderzoek naar heel kleine hoeveelheden kankercellen.

(NEO-)ADJUVANTE BEHANDELING

Als de uitgebreidheid van borstkanker is vastgesteld volgt vaak behandeling met (een combinatie van) chemotherapie, gerichte therapie of anti-hormonale therapie. Dit kan vóór (neo-adjuvant) of na de operatie (adjuvant) worden toegediend. De werkgroep ‘(Neo-)Adjuvante behandeling’ houdt zich bezig met het opzetten van studies naar verbetering van dit deel van de borstkankerbehandeling.

BEHANDELING GEMETASTASEERDE ZIEKTE

Borstkanker kan ook verder dan alleen de oksel uitzaaien. Dat wordt ‘op afstand uitgezaaide borstkanker’ genoemd en moet helaas beschouwd worden als ziekte die niet meer te genezen is. De werkgroep Behandeling Gemetastaseerde Ziekte heeft als doel om nieuwe middelen voor de behandeling van uitgezaaide borstkanker in een vroeg stadium naar Nederland te halen en patiënten nieuwe kansen te geven om de overleving te verlengen met behoud van kwaliteit van leven.

VERPLEEGKUNDIG ADVIESGROEP

De verpleegkundig adviesgroep (VAG) adviseert of onderzoeksvoorstellen uitvoerbaar zijn op verpleegkundig vlak. Daarnaast geven ze adviezen over logistieke aspecten van studievoorstellen. De adviesgroep is in een vroeg stadium van protocolontwikkeling betrokken om de praktische uitvoerbaarheid van de studies te vergroten.

PATIËNTEN-ADVIESGROEP

BOOG en Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) hebben in een samenwerkingsproject de Patiënten adviesgroep (PAG) opgezet. De PAG bestaat uit (ex)borstkankerpatiënten met verschillende achtergronden. Zij geven adviezen over o.a. haalbaarheid van studievoorstellen en overzichtelijkheid van patiënteninformatie. Zij worden in een vroeg stadium betrokken, zodat adviezen meegenomen kunnen worden bij de opzet van het studieprotocol en de patiënteninformatie. Alle PAG-leden zijn geschoold in achtergronden en behandeling van borstkanker, opzetten van protocollen en patiënteninformatie en wet- en regelgeving omtrent klinische studies.

Presentaties

De werkgroepen presenteren hun jaarplan, studieportfolio en nieuwe studievoorstellen op de plenaire BOOG-vergaderingen die tweemaal jaarlijks plaatsvinden.