BOOG Borstkanker Onderzoek Groep

BOOG BESTUUR

Het BOOG-bestuur bestaat uit een multidisciplinaire groep medische specialisten, die allen nauw betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met borstkanker. In het bestuur is ook een financieel deskundige opgenomen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:
Dr. Agnes Jager (internist-oncoloog), voorzitter en fondsenwerving
Dr. Maurice van der Sangen (radiotherapeut), vice voorzitter en secretaris
Dr. John Maduro (radiotherapeut), penningmeester
Mr. drs. Peter Baars (fiscaal jurist), bestuurslid en fondsenwerving
Dr. Vincent Dezentjé (internist-oncoloog), bestuurslid
Dr. Joan Heijns (internist-oncoloog), bestuurslid
Prof dr. Lenny Verkooijen (Professor), bestuurslid
Drs. Carmen van der Pol (chirurg), bestuurslid
Dr. Menke – van der Houven van Oordt (medisch oncoloog)

De bestuursleden van Stichting BOOG krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten als bestuurslid.

Dr. Agnes JAGER

voorzitter

Zij is internist-oncoloog en werkzaam in het Erasmus MC Kanker Instituut met als specialisatie de behandeling van patiënten met borstkanker. “Iedere vrouw met borstkanker is voor mij uniek en verdient de beste zorg op maat geleverd. Voor het verdere verbeteren van deze zorg is het doen van patiëntgebonden onderzoek essentieel. Ik zie het als een grote en mooie uitdaging om dit onderzoek, samen met BOOG study center, andere onderzoekers en de patiënten te realiseren en faciliteren.

Dr. Joan HEIJNS

bestuurslid

‘Als internist oncoloog in het Amphia ziekenhuis te Breda wordt ik dagelijks geconfronteerd met mensen die getroffen worden door borstkanker. Gelukkig kunnen we een groot deel van deze patiënten genezen. Maar elke patiënt die overlijdt aan de gevolgen van borstkanker is er een teveel.

Het is van groot belang onderzoek te blijven doen, zodat elke patiënte de behandeling krijgt die zij nodig heeft en bij haar past, met zo min mogelijk schade.

Daarnaast dragen grote landelijke onderzoeken bij aan kwaliteit en uniformiteit van de behandeling van borstkanker in Nederland.´

Dr. Maurice VAN DER SANGEN

vice voorzitter en secretaris

“De behandeling van patiënten met een kwaadaardige aandoening is al lang geen kunstje van één persoon meer, maar het resultaat van samenwerking van een aantal hulpverleners uit diverse specialismen. Nieuw onderzoek is nodig om de resultaten van zorg verder te verbeteren. Als bestuurslid van BOOG probeer ik met klinisch onderzoek de vooruitgang van de wetenschap zo snel mogelijk in de dagelijkse praktijk te brengen”.

Prof. dr. Lenny VERKOOIJEN

bestuurslid

Prof. Dr. Lenny Verkooijen is gespecialiseerd in klinische epidemiologie en kanker epidemiologie. In haar onderzoek focust zij op leven na kanker, internationale verschillen in risico’s op en overleving na borstkanker en beeldgestuurde behandeling van kanker. Ze was werkzaam bij verschillende universiteiten, zoals de universiteit van Singapore, Geneve, Kuala Lumpur en Utrecht. “We moeten onze zorg zo inrichten dat we daadwerkelijk van iedere patiënt kunnen leren en geen waardevolle informatie verloren laten gaan.”

Dr. John MADURO

penningmeester

Radiotherapeut oncoloog John Maduro is werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Naast zijn rol als penningmeester van BOOG is hij lid van het NABON bestuur en van het platform kinderradiotherapie. Ook is hij voorzitter van het Landelijke Platform radiotherapie mammacarcinoom. Het UMCG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat protonentherapie aanbiedt. John Maduro is daar zeer nauw bij betrokken.

Drs. Carmen VAN DER POL

bestuurslid

Carmen van der Pol is als oncologisch chirurg verbonden aan het Alrijne ziekenhuis Leiderdorp. Na 7 jaar perifeer werken in een STZ ziekenhuis was zij verbonden aan het UMC Utrecht Cancer Center tot jan 2018. Na veel geleerd te hebben op het gebied van doen van wetenschappelijk onderzoek, koos zij bewust om in een grote perifere praktijk, aan ‘de kant van de aantallen’, haar ‘klinische hart’ en de research te dienen. Inclusie van vele patiënten in studies is de key voor ontwikkeling en innovatie. Het moet een uitzondering en goed onderbouwd zijn dat een patiënt niet gevraagd wordt deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Ik ben enorm gedreven om het hele mammateam mee te slepen in het belang van wetenschappelijk onderzoek. Het gepaste moment van vragen, de manier waarop en de juiste uitleg moeten in gezamenlijke besluitvorming met de patiënten leiden tot vele inclusies van patiënten in studies! Goede samenwerking van academische centra met de periferie is van groot belang voor vooruitgang in de behandeling van borstkanker!

Mr. drs. Peter BAARS

bestuurslid en fondsenwerving

De enige niet-medicus in het bestuur. Fiscaal jurist en voormalig maatschapsvoorzitter bij NOB/NIVRA belastingadvies- en accountantsgroep WOB. Na een sabbatical van een jaar het roer omgegooid: naast zijn adviseurschap voor bedrijven en topsporters organiseert hij ook pelgrimstochten en retraiteweken in Noord-Italië. Zijn betrokkenheid bij BOOG? “Een nauw familielid heeft borstkanker gehad”. En glimlachend: “Nu komt de ervaring uit mijn adviseurschap goed van pas bij de fondswerving voor BOOG.”

Dr. Willemien MENKE- VAN DER HOUVEN VAN OORDT

bestuurslid

Ik ben sinds 2011 als staflid verbonden aan de afdeling medische oncologie van AmsterdamUMC- locatie VUMc. Na een eerdere opleiding biologie, PhD en zelfs een postdoc positie, ben ik opnieuw in de collegebanken gegaan om mijn wens om oncoloog te worden te verwezenlijken. De behandeling van patiënten met borstkanker en endocriene tumoren vormen mijn dagelijkse klinische praktijk. Daarnaast maak ik deel uit van ons fase 1 team. Ik hecht er veel waarde aan om samen met de patiënt gedurende het ziektebeloop de diverse behandelkeuzes goed af te wegen. Wetenschappelijk gezien ligt mijn focus op het gebruik van moleculaire beeldvorming (mbv PET-imaging). Enerzijds, voor de diagnostiek en voorspellen van respons mbv FES-PET/FDG-PET bij patienten met borstkanker, en anderzijds binnen het fase 1 onderzoek waarbij de opname van medicijnen in de tumor en de rest van het lichaam in beeld gebracht wordt. De laatste jaren heeft mijn speciale aandacht daarbij het onderzoeken van tracers die bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe immuuntherapie en de respons predictie van de reeds beschikbare immuuntherapieën behandelingen.

Personeel

De Stichting BOOG heeft geen personeel in dienst en wordt secretarieel ondersteund door Boog Study Center BV. De directeur van Boog Study Center BV is mw. Dr. Elise van Leeuwen-Stok.