WAAR STAAT
BOOG VOOR?

De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) gaat een voortdurende strijd aan tegen borstkanker. Zij doet dit door het doen van onderzoek naar betere diagnostiek en behandelingen. Ons doel: verbeteren van de zorg voor de individuele borstkankerpatiënt. Door hard werken van bezielende onderzoekers, en met uw steun, kunnen wij dit in de nabije toekomst voor elkaar krijgen.

ANBIkopie

LAATSTE
NIEUWS

In dit webinar werd het belang van patiënten al in het prille begin van klinische studies betrekken benadrukt.
ZONMW Themawebinar ‘Inclusie voorop’

In het eerste ZONMW GGG-themawebinar van 17 november j.l. stond inclusie van patiënten in klinische studies centraal. Het belang van patiënten betrekken al in het prille begin van het ontwerp van de studie werd benadrukt. Vanuit de projectgroep van de BOOG SONIA studie, waar de inclusie succesvol verloopt, werden inzichten, ervaringen en lessons learned gedeeld […]

De NVMO publiceert een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke toppublicaties uit internationale oncologische vaktijdschriften.

De toppublicaties op het gebied van mammacarcinoom worden periodiek geselecteerd door de experts van de BOOG.
Overzicht toppublicaties

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke toppublicaties uit internationale oncologische vaktijdschriften. Dit overzicht is ontwikkeld naar aanleiding van het lezersonderzoek van Medische Oncologie waaruit bleek dat er behoefte is aan een dergelijk overzicht. De toppublicaties zijn geselecteerd door de oncologische studiegroepen DCCG, NVALT, BOOG en WIN-O. Ga hier naar het overzicht >>

Helpt vasten om chemotherapie bij borstkanker veiliger en meer effectief te maken? Onderzoekers onder leiding van oncologen uit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Borstkanker OnderzoeksGroep (BOOG) zijn een stap dichter bij de beantwoording van die vraag na afronding van de eerste gerandomiseerde klinische studie. Zij beschrijven hun hoopgevende resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.
Eerste resultaten bekend van klinisch onderzoek naar dieet dat vasten nabootst bij chemotherapie.

De DIRECT-studie is het eerste klinische onderzoek naar het effect van het vasten nabootsend dieet bij chemotherapie. ‘Hoewel de resultaten van de studie hoopgevend zijn, en een belangrijke stap op weg naar voeding als ondersteuning van therapie bij kanker, moet meer onderzoek onze resultaten bevestigen voordat we deze aanpak voor vrouwen met borstkanker kunnen aanbevelen’, […]