WAAR STAAT
BOOG VOOR?

De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) gaat een voortdurende strijd aan tegen borstkanker. Zij doet dit door het doen van onderzoek naar betere diagnostiek en behandelingen. Ons doel: verbeteren van de zorg voor de individuele borstkankerpatiënt. Door hard werken van bezielende onderzoekers, en met uw steun, kunnen wij dit in de nabije toekomst voor elkaar krijgen.

ANBIkopie

LAATSTE
NIEUWS

Studieresultaten laten zien dat de MammaPrint van waarde is bij de keuze voor adjuvante chemotherapie bij vrouwen met vroege borstkanker.
Meerwaarde MammaPrint voor behandelkeuze bevestigd

Eerdere resultaten van de BOOG 2005-03-MINDACT-studie lieten zien dat de resultaten van de MammaPrint van waarde zijn bij de keuze voor adjuvante chemotherapie bij vrouwen met vroege borstkanker. Nieuwe resultaten na een mediane follow-up van 8,7 jaar bevestigen dat het veilig is om chemotherapie weg te laten bij patiënten met een hoog klinisch-pathologisch risico, maar […]

Drs. Anna van der Voort presenteert de resultaten van studie ASCO20 - TRAIN-2: antracyclinevrije neo-adjuvante behandeling voor HER2-positieve borstkanker.
Antracyclinevrije neo-adjuvante behandeling voor HER2-positieve borstkanker

HER2-blokkerende middelen voor de behandeling van stadium II en III HER2-positieve borstkanker worden vaak gecombineerd met een antracyclinebevattend chemotherapieschema. Antracyclines verhogen echter het risico op hartfalen, maar ook bijvoorbeeld op tweede maligniteiten. In de TRAIN-2-studie is de werkzaamheid en veiligheid van een antracyclinebevattend chemotherapieschema vergeleken met een antracyclinevrij schema. Nadat eerder geen voordeel van antracyclines […]

Met trots vermelden wij dat ons oud bestuurder van de BOOG, Emiel Rutgers, nr 1 is van de jaarlijkse H-index top 100 van de  academisch werkende chirurgen in Nederland.
Foto: © André Jagt | AVL
Emiel Rutgers nr 1 jaarlijkse H-index top 100

Met trots vermelden wij dat ons oud bestuurder van de BOOG, Emiel Rutgers, nr 1 is van de jaarlijkse H-index top 100 van de  academisch werkende chirurgen in Nederland. De H-index geeft aan welke impact wetenschappelijk onderzoek in de dagelijkse praktijk heeft. Het is leuk om te lezen dat Emiel Rutgers het meest trots is […]

DCIS-dilemma: wel of geen voorloper van borstkanker?
DCIS-dilemma: wel of geen voorloper van borstkanker?

Lindy Visser, promovenda van BOOG onderzoeker Jelle Wesseling, verdedigde op 11 maart 2020 haar proefschrift waarin ze het eerste inkijkje geeft in welke eigenschappen bepalen of DCIS wel of geen borstkanker wordt. Dat kan in de toekomst een hoop vrouwen een zware en onnodige behandeling besparen. Bij sommige vrouwen is een ductaal carcinoom in situ (DCIS) een […]